Privacyverklaring

Privacyverklaring

Moving Circularity Forward B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Moving Circularity Forward B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5928 NV) Venlo, aan de Parlevinkerweg 8 (hierna: “Moving Circularity Forward”), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in verband met uw bezoek aan haar website www.movingcircularityforward.com en de aankoop van producten via deze website.

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke Moving Circularity Forward per post bereiken op het hierboven vermelde adres, ter attentie van de privacy officer of per e-mail via: support@movingcircularityforward.com.

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens (gegevens die herleidbaar zijn tot een individu) die Moving Circularity Forward verwerkt van iedereen die contact heeft (gehad) met Moving Circularity Forward, zoals bezoekers van onze website, klanten en zakelijke contactpersonen.

 

 1. Wanneer verzamelt Moving Circularity Forward gegevens van u?

Moving Circularity Forward verzamelt uw persoonsgegevens indien u de website bezoekt, via de website een bestelling plaatst, een klantaccount aanmaakt, of indien u uw persoonsgegevens aan Moving Circularity Forward verstrekt om in contact te komen met Moving Circularity Forward.

 1. Gevolgen niet verstrekken van uw persoonsgegevens

Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens heeft mogelijk tot gevolg dat u niet of beperkt gebruik kunt maken van onze website en/of diensten.

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Moving Circularity Forward ?

De persoonsgegevens die Moving Circularity Forward met name verwerkt zijn:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • gebruikersnaam;
 • wachtwoord;
 • betalingsgegevens;
 • gegevens over activiteiten op de website;
 • correspondentie;
 • Bestelgeschiedenis.
 1. Waarvoor gebruikt Moving Circularity Forward uw gegevens?

 

6.1 In het kader van de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)

Als u iets bestelt, hebben wij onder andere NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Deze gegevens verwerken wij ook om een overeenkomst uit te kunnen voeren die u via de website van Moving Circularity Forward heeft gesloten met een andere verkoper dan Moving Circularity Forward.

Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u een contactverzoek bij ons indient. 

6.2 Optimalisatie van de dienstverlening op basis van een gerechtvaardigd belang van Moving Circularity Forward (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat u hier optimaal gebruik van kunt maken. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan onze website uw IP-adres, informatie over uw eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee u de website bezoekt.

Uw persoonsgegevens worden bewaard in uw klantaccount, zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om aankopen sneller te laten verlopen.

Tevens gebruiken wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zoals u informeren over onze producten en diensten en/of onze website en om onze dienstverlening en systemen te verbeteren.

6.3 Om uw kredietwaardigheid te controleren op basis van een gerechtvaardigd belang van Moving Circularity Forward (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
Als u de producten niet meteen wenst te betalen, kan Moving Circularity Forward uw kredietwaardigheid toetsen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van externe partijen.

6.4 Verwerkingen waarvoor u toestemming heeft gegeven

Als wij vooraf uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a AVG. De door u verleende toestemming kan u te allen tijden intrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het intrekken van uw toestemming is wel rechtmatig.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Moving Circularity Forward bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang wij die nodig hebben om de betreffende doelen te bereiken en in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten te handelen. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien u daar zelf om vraagt.

Voornoemde bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of indien we deze gegevens langer nodig hebben voor het aanbieden van onze diensten of een geschil.

 1. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.  

 1. Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

9.1 In het kader van haar eigen dienstverlening

Moving Circularity Forward deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van haar diensten, zoals IT- en websitebeheerders en marketingbureaus. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover noodzakelijk verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Buiten de EU zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau of zorgt Moving Circularity Forward ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door middel van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Indien u op onze website wordt doorgelinkt naar een website van derden, worden uw persoonsgegevens eventueel verwerkt door deze derden. Voor gebruik van websites van derden verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van betreffende derden.

 

Wettelijke verplichting
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Sociale media
Moving Circularity Forward is op verschillende sociale media te vinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of applicaties gebruikt, zoals bijvoorbeeld een “Facebook-like”’. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via het sociale medium in kwestie.

 

9.2 In het kader van koopovereenkomsten met andere verkopers en leveranciers

Wanneer u via de website van Moving Circularity Forward een bestelling plaatst bij een van onze verkooppartners, krijgt die verkooppartner uw naam, contactgegevens, bezorgadres, betalingsgegevens en taalvoorkeur. Deze gegevens heeft de verkooppartner nodig om de overeenkomst die u met hem bent aangegaan te kunnen uitvoeren en eventuele klachten en retouren te kunnen behandelen.

 

 1. Hoe gaan wij om met gegevens van onze verkooppartners en leveranciers?
  Met gegevens van onze verkooppartners en leveranciers gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze klanten. Daarom geldt deze privacyverklaring ook voor onze verkooppartners en leveranciers.

 

Wanneer u via onze website verkoopt dan slaan wij behalve de contactgegevens die u invult in uw verkoopaccount (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer) ook uw winkelnaam, KvK-nummer en BTW-nummer op en de omschrijving die u aan uw winkel geeft.

Als u onze contactpersoon bent bij een leverancier dan slaan we uw contactgegevens op en houden we bij voor welke leverancier u werkt. Deze gegevens gebruiken we om u te contacteren over onze samenwerking en u te mailen met servicemails. uw gegevens bewaren we voor de duur van onze leveranciersrelatie, tenzij u door het sturen van een e-mailbericht aan onze leveranciersservice uw gegevens laat verwijderen.

 1. Wijzigingen privacyverklaring

Moving Circularity Forward behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwste versie wordt op de website www.movingcircularityforward.com gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 18-03-2022

 

Onze Webshop

Parlevinkerweg 8
5928NV Venlo
MovingCircularityForward, NL

Ma -Vrij 08:00 - 17:30 uur

Vraag het onze Klantenservice

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.